Archiwa tagu: prokuratura

08.10.2012 – AFERA FINROYAL – INDOLENCJA PROKURATURY

Parafrazując Słonimskiego – „Sytuacja w Prokuraturze nie jest tak zła, jakby się pozornie wydawało. Jest znacznie gorsza.”

LIST OTWARTY DO PROKURATORA GENERALNEGO

ANDRZEJA SEREMETA

Szanowny Panie Prokuratorze.

Z informacji otrzymanych z Prokuratury Okręgowej w Warszawie w sprawie Finroyal wynika, że do chwili obecnej zgłosiło się 935 poszkodowanych, ich roszczenia wynoszą ponad 50 mln zł, na kontach spółki nie zabezpieczono ani złotówki.  Prokuratura nie wie gdzie pieniądze zdeponowane przez klientów się znajdują ani ile z tych pieniędzy zostało przekazanych zagranicę.

Przypominam, że dochodzenie wszczęto w lutym 2008 roku, a umorzono po dwóch miesiącach w kwietniu 2008. Po zawiadomieniu KNF z października 2009, w styczniu 2010 wznowiono śledztwo. W lutym 2010 wystąpiono o pomoc prawną do Anglii i zawieszono śledztwo. Odpowiedź z Anglii nadeszła w październiku 2011 roku. W maju 2012 wystąpiono o opinię biegłego. W dniu 22.05.2012 zostaje nadany w TVN pierwszy program na temat Finroyal który natychmiast zawiesza wypłaty. Nie czekając na odpowiedź biegłych Prokuratura Rejonowa podejmuje śledztwo w dniu 21.05.2012 na dzień przed nadaniem programu. Można przypuszczać że prokuratorzy posiadają sztukę odgadywania przyszłości.

Niestety prokuratura przez ponad miesiąc nie zabezpiecza kont spółki i w dniach 22-29 czerwca z kont Finroyal wypływa 73 tys. USD. To informacje niepełne. Kiedyś pewien prokurator powiedział mi, że on jest od ścigania przestępców, a nie szukania skradzionych pieniędzy. Można zasadnie przypuszczać, że nie był on w swych postawach odosobniony.

Po dwóch i pół miesiącach „intensywnego” śledztwa, na początku sierpnia przekazano je do Prokuratury Okręgowej. I dalej nic istotnego się nie dzieje.

Do chwili obecnej poza zarzutem z art. 171 Prawa Bankowego właścicielowi Finroyal Andrzejowi K. nie postawiono żadnych innych zarzutów ani nie zatrzymano. Jak z tego widać Prokuratura uważa, że Pan Andrzej K. nie oszukał setek klientów, nie przywłaszczył ich pieniędzy, nie mataczy i nie transferuje pieniędzy zagranicę. Po prostu nie ma na to dowodów?

Nasuwają się następujące pytania:

– Czy objął Pan nadzorem to śledztwo i ewentualnie w jaki sposób jest on na bieżąco prowadzony? To afera bliźniacza do afery Amber Gold i jest z nią powiązana, bo Pan Andrzej K. odsprzedał większościowy pakiet akcji Marcinowi P. właścicielowi Amber Gold i z nim współpracował.

– Czy zamierza Pan czekać dalszych kilka miesięcy by przekazać to śledztwo poza Warszawę, tak jak to zrobił z śledztwem Amber Gold. Czy będzie Pan czekał, aż warszawscy prokuratorzy „poproszą”, by Pan to zrobił  „dla dobra śledztwa” i powierzył je kompetentnym prokuratorom?

– Czy wdroży Pan postępowanie wyjaśniające dla tego śledztwa od  roku 2008 do chwili obecnej, co jest w pełni uzasadnione jego przebiegiem, podjętymi decyzjami i zaniechaniami?

 – Czy będzie Pan czekał na interpelacje w Sejmie, by poważnie zająć się tą sprawą i sprawować bieżący efektywny nadzór?  

Niedawno w telewizji były Minister Sprawiedliwości powiedział, że już prawie dwa miesiące temu sugerował konieczność przeniesienia śledztwa Amber Gold poza Gdańsk. Przeciąganie takich decyzji tylko wydłuża niepotrzebnie śledztwo.

Czy Pan Prokurator ma poczucie upływającego
i traconego bezpowrotnie czasu, przez brak działań i „błędne” decyzje Prokuratury?

Po prawie pięciu miesiącach od wznowienia śledztwa możemy powiedzieć jedynie, że nie widać żadnych konkretnych efektów. Poszkodowani przecież poczekają.

List ten przekazuje również drogą mailową na Pana ręce i mam nadzieję, że bez przeszkód dotrze do Pana i otrzymam nań odpowiedź.

Michał Ziębiński                                              www.Forum-Z.cba.pl

Ps. Przeczytane w Internecie – śledztwo w sprawie parabanku  SWENDRAK, który jest piramidą finansową zostało przez Warszawską Prokuraturę Okręgową umorzone. Czyżby tryptyk? Amber Gold, Finroyal, Swendrak. Polecam, mając nadzieję, że ta informacja dotrze do Pana. 

25.08.2012 – PRZECIĄŻONA PROKURATURA? – WOLNE ŻARTY!

Parafrazując Słonimskiego – „Sytuacja w Prokuraturze nie jest tak zła, jakby się pozornie wydawało. Jest znacznie gorsza”!

Zadziwia wypowiedź byłego Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego,  z której wynika, że prawie całe zło z jakim obecnie mamy do czynienia wynika z przeciążonych prokuratur (tokfm).  A jaka jest prawda? Trzeba czytać statystyki a te statystyki są dla Polski porażające jeśli chodzi o sprawność prokuratorów.

Przytoczę tylko jedną statystyką porównawczą UE która podaje ilość spraw wpływających do prokuratury na jednego prokuratora.

01. Francja          2 764            12. Portugalia         406

02. Hiszpania      2 048            13. Anglia i Walia   397

03. Austria          1 899            14. Holandia            344 

04. Włochy          1 621            15. Finlandia           260

05. Dania               972             16. Słowacja            229

06. Niemcy            967              17. Estonia              216

07. Luksemburg   943              18. Irlandia            192  

08. Szwecja           833              19. POLSKA           179

09. Belgia              828               20. Litwa                   98   

10. Rumunia         502               21. Węgry                93

11. Słowenia         480              22. Czechy                60 

                                                      23. Łotwa                  28

Dalsze komentarze są chyba zbyteczne. Dodam tylko kilka słów. Francuski prokurator ma przeszło PIĘTNAŚCIE razy więcej spraw do załatwienia niż Polski!

W liczbach bezwzględnych w Polsce mamy 6 281 prokuratorów i  zajmujemy chlubne pierwsze miejsce w Europie, choć jest wiele krajów od nas większych. We Francji jest ich 1 908, przeszło trzy razy mniej.

Co ciekawe, za nami są tylko cztery kraje byłego bloku wschodniego. To ”chlubna” spuścizna po dawnym systemie, której do tej pory, nie tylko nie potrafiliśmy się pozbyć, ale jeszcze ją twórczo rozwinąć! Do tej pory nie udało mi się uzyskać z MS i PG  danych o ilości prokuratorów w okresie 1989 – 2009.

Czy Pan Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny miał okazję poznać z bliska pracę naszych prokuratorów? Sprawę którą można załatwić w trzy tygodnie, potrafią celebrować prawie trzy lata!

W Polsce w 2008 roku było 16.5 prokuratorów na 100 tys. ludności, we Francji 3!

W Polsce na prokuraturę wydajemy 0.50% budżetu państwa, Anglia wydaje 0.12% a Dania 0.03%

Dane podane w zestawieniu dotyczą roku 2008 i pochodzą z książki opracowanej przez zespół, Beata Gruszczyńska, Roman Kulma, Marek Marczewski, Andrzej Siemaszko, pod redakcją naukową Prof. dr hab. Andrzeja Siemaszko, dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Tą drogą składam autorom wyrazy uznania i podziękowania, za opracowanie tak ciekawej i pouczającej książki.   

 

Michał Ziębiński                      Więcej, zobacz Statystyki na  www.forum-z.cba.pl

 

TRZEBA DZIAŁAĆ – BY POZYTYWNIE ZMIENIĆ OTACZAJĄCY NAS ŚWIA!

LICZĘ NA TWOJĄ POMOC I ZAANGAŻOWANIE – TO DOTYCZY TEŻ CIEBIE!

PRZEKAŻ LINK DO Forum-Z PRZYJACIOŁOM I WSPÓŁPRACOWNIKOM 

 

 

 

2

16.08.2012 – PROKURATURA MÓWI – NIE

BLOG – AFERA FINROYAL

LIST OTWARTY DO PROKURATORA OKRĘGOWEGO w WARSZAWIE

Pan Ryszard Rogatko

W związku z dużym zainteresowaniem społecznym sprawą działalności firmy Finroyal  oraz przejęciem śledztwa przez PO uprzejmie proszę o przekazanie następujących informacji:

1. Data zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w 2007 lub 2008 roku przez firmę Finroyal i nazwa zgłaszającego.

2. Data podjęcia decyzji o wszczęciu śledztwa, numer akt sprawy Finroyal z roku 2007 lub 2008, nazwisko i imię prokuratora prowadzącego. Jeśli w okresie prowadzenia tego śledztwa zmieniał się prokurator prowadzący, nazwiska nowych prokuratorów prowadzących daty od kiedy do kiedy prowadzili to śledztwo.

3. Data wydania postanowienia o umorzeniu śledztwa, jego treść i uzasadnienie?

4. Data zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa z 2010 roku złożonego przez KNF.  Data postanowienia o wznowieniu śledztwa. Treść postanowienia i jego uzasadnienie.  Imię i nazwisko prokuratora prowadzącego.

5. Dlaczego postępowanie nie zostało zakończone do chwili obecnej?

6. Jaki jest obecnie numer sprawy? Nazwisko prowadzącego i telefon. Kiedy przesłuchano Andrzeja K.? Kiedy postawiono zarzut?

7.  Czy i kiedy zabezpieczono komputery Finroyal i komputer osobisty Adrzeja K.?

8. Na jakiej podstawie podejrzanemu postawiono zarzut  z art. 171 ust. 1 prawa bankowego i czy obowiązywał on  w roku 2008 i 2010?

9. Dlaczego podejrzanemu nie postawiono do tej pory zarzutu przywłaszczenia ogromnych sum pieniężnych, choć jest to fakt ujawniony w zgłoszeniach o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożonych w Prokuraturze?

10. Dlaczego nie zatrzymano podejrzanego który nie tylko złamał przepisy prawa bankowego ale również jest podejrzany o przywłaszczenie środków pieniężnych ogromnej wartości, a jednocześnie istnieją  przesłanki, że podejrzany będzie mataczył w tej sprawie by uniknąć odpowiedzialności i może działać na szkodę firmy i jej klientów.

11. Dlaczego zakaz wyjazdu z kraju i dozór policyjny uznano za dostateczne środki zabezpieczające interesy śledztwa i poszkodowanych klientów firmy, choć wiadomo, że obecnie może on wyjechać do kilkudziesięciu krajów bez żadnych ograniczeń. W konsekwencji zastosowane środki są nieskuteczne i niczego nie zabezpieczają.

12. Jakie zabezpieczenia na mieniu Finroyal zostały dokonane i na jaką wartość?

13. Czy zbadano sprawę zakupu przez Finroyal spółek w Polsce, Niemczech i Austrii i czy zostały one zabezpieczone?

14. Jakie czynności kontrolne prowadzonego śledztwa były wykonane przez bezpośrednie zwierzchnictwo Prokuratury Rejonowej. Jak je udokumentowano?

15. Czy były dokonane czynności kontrolne przez jednostki zwierzchnie, Prokuraturę Okręgową lub Apelacyjną? Jak je udokumentowano?

16.  Jaka jednostka Policji zajmuje się tą sprawą, nazwisko i tel. policjanta?

17. Jaki kontakt ma obecnie Prokuratura z Andrzejem K.: adres, telefon, mail? Czy sprawdzono, że przebywa on pod podanym adresem, telefonem i mailem?

18. Czy Prokuratura bada wątek audycji TVN z 22.05.12, która w efekcie spowodowała wstrzymanie wypłat i naraziła klientów na straty?

19.  Kiedy ostatnio pan Andrzej K. stawił się na Policji lub w Prokuraturze?

Jak wiadomo,
informacje o które proszę nie są tajne i ich ujawnienie w żadnym stopniu nie może być szkodliwe dla śledztwa. Jednak ze względu na ewentualne dobro śledztwa wstrzymam się z publikacją listu do  15.08.2012 r. i mam nadzieję, że  otrzymam do tego czasu wyczerpujące odpowiedzi.

Dla porządku proszę by odpowiedziano na każde pytanie osobno, odnosząc się do podanych numerów,  co pozwoli na uniknięcie pominięć i niedokładności. Najlepiej wpisać odpowiedź pod pytaniem. Wystarczy skopiować ten list i dodać odpowiedzi. Tak będzie prościej i szybciej. Odpowiedź proszę przesłać pocztą elektroniczną na mój adres mailowy. List ten wysyłam pocztą elektroniczną na adres Prokuratury:  sekretariat@warszawa.po.gov.pl List wysłany do Prokuratury Rejonowej załączam poniżej do wiadomości. Dziękuję za spełnienie mojej prośby w imieniu własnym i czytelników. Pozostaję z poważaniem

Michał Ziębiński                                                  Warszawa, 13 sierpnia 2012 r. godz. 10.24

Odpowiedź Prokuratury

IA 06/152/12                                                              Warszawa, dn. 14.08.2012 r.

Pan  Michał Ziębiński

      Szanowny Panie

W nawiązaniu do Pańskiego pisma z dnia 13 sierpnia 2012 r., uprzejmie informuję, że Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi postępowanie w sprawie prowadzenia przez spółkę FINROYAL działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych bez stosownego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego przeciwko Andrzejowi K. podejrzanemu o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe.

W toku postępowania wobec podejrzanego Andrzeja K. zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji i zakazu opuszczania kraju.

Jednocześnie informuję, iż z uwagi na dobro prowadzonego postępowania przygotowawczego , brak jest możliwości udzielenia Panu odpowiedzi na przesłane pytania. Z poważaniem  prok. Dariusz Ślepokura Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie

Następny list do Prokuratury

Panie Prokuratorze                                                                                  14.08.2012

Pierwsze dwa akapity pisma są zbyteczne bo wie Pan, że te informacje już posiadam. Natomiast Pana odmowa udzielenia jakichkolwiek informacji jest bezpodstawna i nie do przyjęcia, bo historyczne informacje o pierwszym i drugim śledztwie są dobrze znane podejrzanemu i ich ujawnienie podobnie jak ujawnienie aktualnego telefonu i adresu mailowego podejrzanego i informacja, że Prokuratura w pełni kontroluje to, gdzie ten podejrzany przebywa, w żadnym stopniu nie zagraża „dobru prowadzonego śledztwa”.

Rozumiem, że ujawnienie niektórych informacji o które pytałem mogłoby ewentualnie
zaszkodzić śledztwu ale nie dotyczy to zdecydowanej większości pozostałych informacji. Natomiast rozumiem, że ujawnienie tych informacji, mogłoby w niekorzystnym świetle przedstawić sprawność działania prokuratury.

Zastępca Prokuratora Okręgowego Pani Prokurator Adamajtys.

Jestem zaniepokojony stanowiskiem Prokuratury z powodu zatajania informacji które powinny być znane opinii publicznej. Mam nadzieję że podejmie Pani odpowiednie kroki by to zmienić.

Kiedy pytałem, kto prowadzi aktualnie śledztwo, sekretarka poinformowała mnie, że prokurator któremu przydzielono to śledztwo jest na urlopie i że śledztwo przekazano Panu prokuratorowi Dariuszowi Ślepokurze.

Z listu dowiedziałem się że ten prokurator to Rzecznik Prasowy! O ile mi wiadomo osoba taka ma zupełnie inne obowiązki niż prowadzenia śledztwa i przeprowadzanie czynności z tym związanych. W konsekwencji można zasadnie mniemać, że od chwili przejęcia śledztwa w dniu 8 sierpnia 2012 r. nikt od sześciu dni nie prowadzi czynności śledczych. Jeśli jest inaczej proszę o informacje kto i od kiedy prowadzi czynności śledcze w tej sprawie.

Dziękuję za odpowiedź. Z poważaniem

Michał Ziębiński

Zastępca Prokuratora Okręgowego Pani Adamajtys                           14.08.12  godz. 10.15

Nawiązując do mego pisma z dnia 10 i 13 sierpnia, uprzejmie proszę o dodatkową informację dotyczącą sprawy Finroyal. Czy Pan Andrzej  K. był skazany za przestępstwa gospodarcze? Jeśli tak to kiedy, gdzie i jaki zapadł wyrok? Jeśli nie był skazany, czy było prowadzone przeciwko niemu śledztwo, lub złożono doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa w sprawach gospodarczych? Będę wdzięczny za udzielenie odpowiedzi również na te pytania. Pozostaję z poważaniem. 

Michał Ziębiński

Na powyższe listy nie dostałem już żadnej odpowiedzi mz. Pan prokurator Rogatko jest na urlopie.

10.08.2012 – AFERA FINROYAL w „PAŃSTWIE PRAWA”

Parafrazując Słonimskiego – „Sytuacja w Wymiarze Sprawiedliwości nie jest tak zła, jakby się pozornie wydawało. Jest znacznie gorsza”.

Afera Finroyal nie ciągnie się od pięciu dni, ale od pięciu lat!

12.03.2010 – „Prokuratura ponownie wszczęła, umorzone w 2008 r.,  śledztwo w sprawie działalności firmy Finroyal – informuje „Parkiet”. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożyła  Komisja Nadzoru Finansowego. Powodem wznowienia prokuratorskich czynności był fakt, że działająca od 2007 r. w Polsce firma znajduje się na tzw. liście ostrzeżeń publicznych nadzoru jako nie posiadająca zezwolenia na wykonywanie czynności bankowych. Wg polskiego prawa przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążenia ich ryzykiem bez zezwoleniana dozoru jest przestępstwem. Przedstawiciele firmy twierdzą, że Finroyal oferuje umowy inwestycyjne, które nie są depozytem bankowym, więc nie potrzebuje zezwolenia na działalność bankową i nigdy o nie nie wystąpiła. Firma złożyła skargę na KNF do Komisji Europejskiej i sprawa jest w toku.. Finroyal obiecuje w reklamach, że powierzone jej oszczędności przynoszą 12 proc. zysku w skali roku. INTERIA.PL/PAP”

08.08.2012 – „Sprawę Finroyal bada prokuratura. – Wydaliśmy postanowienie o przedstawieniu Andrzejowi K., szefowi i właścicielowi FRL, zarzutu z art. 171 ust. 1 prawa bankowego, czyli prowadzenia działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych bez zezwolenia. Wobec podejrzanego zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego i zakazu opuszczenia kraju – mówiła „Pulsowi Biznesu” Marta Białobrzeska, prokurator Rejonowy Warszawa Wola.”

07.08.2012 – „Do Prokuratury Rejonowej Warszawa Wola każdego dnia wpływa po kilka zawiadomień od klientów Finroyal, którzy nie dostali swoich pieniędzy z zakończonych już kontraktów lokacyjnych i prowadzone jest w tej sprawie śledztwo, jednak żadne zarzuty w tej sprawie nie zostały jeszcze przedstawione. BIZNES.PL”

Po przeczytaniu tych doniesień, okazuje się, że od pięciu lat Finroyal prowadził spokojnie działalność niezgodnie z prawem – a więc działalność przestępczą. Jak to możliwe w „Państwie Prawa”.?  Ktoś mógłby powiedzieć „Państwo znów nie ochroniło obywateli przed bezprawiem”. Ale to nie „Państwo” tylko konkretni funkcjonariusze Wymiaru Sprawiedliwości, znani z imienia i nazwiska nie dopełnili swych obowiązków. Po to płacimy podatki by Państwo, poprzez swe organy ścigania, chroniło nas przed przestępcami!   

Dlaczego śledztwo z doniesienia o podejrzenie popełnieniu przestępstwa, złożone przez Komisję Nadzoru Finansowego w 2007 roku (jak mniemam) zostało umorzone, jeśli Finroyal działał niezgodnie z prawem? Jeśli teraz można było błyskawicznie postawić zarzut, to dlaczego nie zrobiono tego ani w 2008 ani w 2010 roku? Jaki prokurator – z imienia i nazwiska – tego dokonał, kwestionując tym samym kompetencje KNF i jakie było uzasadnienie tego postanowienia? Należy je opublikować! Dlaczego nikt nie zakwestionował takiego bezprawnego postanowienia? Gdzie był wtedy nadzór prokuratorski?

Kto prowadził wznowione w 2010 roku śledztwo? Kiedy się ono zakończyło? Jakim
postanowieniem? Złożenie skargi nie wstrzymuje działań Polskiego Wymiaru Sprawiedliwości. Skargę składa się po wydaniu postanowienia. Nie można zaskarżać postanowienie które nie zostało wydane. Kto nadzorował śledztwa z 2008 i 2010 roku? Niezawisłość prokuratorów nie oznacza braku nadzoru i kontroli kierownictwa i instancji zwierzchnich. Chodziło o sprawę społecznie bardo ważną i bezpieczeństwo finansowe wielu obywateli.

Kto prowadzi obecnie to śledztwo? Dlaczego dopiero teraz, po ujawnieniu oszustwa i wybuchu skandalu, postawiono zarzut z art. 171. a wcześniej tego nie zrobiono, pomimo jednoznacznych wniosków KNF? Czy to jest nowe śledztwo i na jakiej podstawie jest prowadzone, czy jest to niezakończone śledztwo z 2010 roku?

Dlaczego, pomimo złożenia wielu doniesień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa defraudacji powierzonych ogromnych środków, oraz ewidentnej możliwości matactw podejrzanego dotyczących m.in. możliwości zbycia majątku spółki, podejrzany nie został zatrzymany i nie postawiono mu nowych zarzutów?

Zakaz opuszczania kraju to dzisiaj fikcja, bo podejrzany w każdej chwili może się ulotnić. Przestępca znów jest chroniony przez prokuraturę?

Czy Prokuratura zbadała sprawę przejęcia Finroyal w końcu lipca przez Amber Gold i czy nie spowodowało to wypływu kapitałów z Finroyal, co mogło być przyczyną niewypłacalności? Czy Prokuratura zbadała sprawę zakupu przez Finroyal spółek w Polsce, Niemczech i Austrii i wie co się z nimi stało?

Pytań jest dużo więcej.  Cała sprawa nie spadła nagle jak grom z jasnego nieba, tylko była od wielu lat znana zarówno w KNF jak i w Prokuraturze która od pięciu lat „prowadzi” śledztwo!!!. Jak można było dopuścić do tak fatalnych w skutkach zaniechań? Kto za to odpowiada? Czy znów okaże się, że nikt?

Czy prokurator może nie przestrzegać prawa? Czy Prokuratura może przez pięć lat ochraniać przestępcę, zamiast go oskarżyć i wnieść sprawę do sądu już w roku 2008? Czy w roku 2008 działalność Finroyal była legalna? Przecież umorzono śledztwo! Dlaczego stała się nielegalna dopiero teraz i postawiono zarzuty – choć prawo się nie zmieniło? Trzeba było skandalu by Prokuratura zaczęła działać? Za późno!

Czy wreszcie prawo w naszym kraju będzie przez organy ścigania, przestrzegane, stosowane, egzekwowane bez wyjątków, nie tylko w stosunku do drobnych przestępców?

Czy jeśli przez pięć lat Prokuratura Rejonowa nie „poradziła” sobie z tą sprawą, czy nie powinna się tym zająć Prokuratura Okręgowa? Sprawa ma teraz o wiele szerszy zasięg i ogromne znaczenie społeczne. Opinia publiczna oczekuje wyczerpującej odpowiedzi na te bulwersujące pytania!

Czy Polska jest Państwem Prawa???

Michał Ziębiński

TRZEBA DZIAŁAĆ – BY POZYTYWNIE ZMIENIĆ OTACZAJĄCY NAS ŚWIAT!

LICZĘ NA TWOJĄ POMOC I ZAANGAŻOWANIE – TO DOTYCZY TEŻ CIEBIE!