Archiwa tagu: prokuratorzy

17.09.2012 – KORUPCJA-„TEGO SIĘ NIE DA NAPRAWIĆ – TRZEBA TO ZBURZYĆ I ZBUDOWAĆ OD NOWA”

Parafrazując Słonimskiego – „Sytuacja w Wymiarze Sprawiedliwości nie jest tak zła, jakby się pozornie wydawało. Jest znacznie gorsza”.

Korupcja – „Tego się nie da naprawić- trzeba to zburzyć i zbudować od nowa”

Ostatni skandal z Sędzią Okręgowym z Gdańska wywołał falę oburzenia i masę wypowiedzi polityków. To festiwal cynizmu i hipokryzji. Tak, jak by ta  informacja była czymś, co odbiega od normalnych postaw funkcjonariuszy sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwości oświadcza: „Byłem wstrząśnięty tym co usłyszałem.”

W listopadzie zeszłego roku Pan Minister otrzymał dwa opracowania „Państwo w państwie – o korupcji w wymiarze sprawiedliwości” i „Jak walczyć z korupcją w wymiarze sprawiedliwości – propozycje działań”. Jest więc od dawna świadom tego, co się dzieje w jego gospodarstwie i jak zachowują się sędziowie i prokuratorzy. W grudniu zeszłego roku opracowania te, wraz z załącznikami (łącznie czterysta stron) otrzymały wszystkie najwyższe władze  w państwie  i ważne instytucje oraz media. Nie zainteresował się tym NIKT!

Ponad rok temu zapytałem pewnego sędziego w stanie spoczynku, jak ten skorumpowany i nepotyczny system naprawić. Po dłuższej chwili odpowiedział, „Proszę pana, tego się nie da naprawić, trzeba to zburzyć i zbudować od nowa”. Sędzia miał rację. Potrzebny jest Generalny Remont!

Były Minister Sprawiedliwości powiedział kiedyś w rozmowie ze mną: „Czytając czasami akta sprawy widzę, że wyrok i jego uzasadnienie wynikają z korupcji, lecz nie mam możliwości, by temu zapobiec lub ukarać nieuczciwego sędziego”! Rozbrajającą szczerość i żenująca bezradność.

KORUPCJA, w/g Władysława Kopalińskiego: zepsucie, demoralizacja, przekupstwo, łapownictwo, sprzedajność.”  Nie forma jest ważna, lecz istota.  Korupcja to łapówki, lecz również „przyjacielska” rozmowa z szefem, która powoduje, że  prokurator czy sędzia, by zapewnić sobie szybki rozwój kariery,  łamie prawo i wydaje postanowienie lub wyrok wbrew faktom, dowodom i prawdzie. To korupcja wpływów i ta jest najgroźniejsza.

W lipcu 2011 r. w opracowaniu „PAŃSTWO W PAŃSTWIE – O KORUPCJI  W  WYMIARZE  SPRAWIEDLIWOŚCI” pisałem, „O zjawisku korupcji w Polskim Wymiarze Sprawiedliwości, praktycznie się nie mówi, tak jak o wstydliwej chorobie w rodzinie. To jednak wcale nie oznacza, że tej choroby nie ma. Takie milczenie powoduje tylko, że zjawisko korupcji dalej się rozwija i coraz bardziej zagraża sprawnemu funkcjonowaniu naszego Państwa. Wskazują na to sondaże i indywidualne doświadczenia, o czym niżej.  Musimy się wreszcie obudzić z  letargu i podjąć skuteczną walkę, z tą patologią. Inaczej przegramy walkę o nasze Państwo.”

Badania studentów Wydziału Prawa UW z 1999 r., wskazują, że 61% z nich, w swej przyszłej pracy zawodowej będzie akceptować korupcję,  a 48% dopuszczać krzywoprzysięstwo!  Dziś, są oni w sądach i prokuraturach! Jeśli myśleli tak w czasie studiów, teraz nie stali się uczciwymi sędziami i prokuratorami!

Niedawne wypowiedzi przedstawicieli Rządu wskazują, że nikt nie zamierza rozwiązać właściwie afer Amber Gold  i Finroyal. Zapewnienia, że winni zostaną ukarani dyscyplinarnie za zaistniałe „nieprawidłowości”, są nieodpowiedzialne. To nie są „nieprawidłowości”,  to są przestępstwa, gdyż
złamano prawo i wyrządzono szkody tysiącom ludzi. A za łamanie prawa idzie się do więzienia.

Ministerstwo Sprawiedliwości nie ma statystyk sędziów i prokuratorów skazanych w procesach karnych! Nie ma statystyk – nie ma przestępców w togach.

Dwa tygodnie temu wysłałem list do Premiera, otrzymało go również osiem osób z kierownictwa KPRM. Ten list zawierał pozytywne propozycje, których realizacja jest  niezbędna dla kraju. Jedyną reakcją na ten list było zablokowanie skrzynki mailowej dyrektora Kancelarii Premiera dla moich maili. To zwykła arogancja, która nie przystoi „Władzy”, co gorsza to przejaw ignorancji i braku zwykłej kultury. Czy Premier przeczytał list, nie wiem.  

Ponieważ moje wieloletnie działania były ignorowane przez kolejnych pięciu ministrów sprawiedliwości i prokuratorów generalnych, w maju tego roku uruchomiłem Forum-Z  „NAPRAWMY WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI” a następnie blog na tokfm pod tym samym tytułem. Pragnę, by świadomość konieczności radykalnej przebudowy systemu i walki z korupcją w wymiarze sprawiedliwości dotarła do coraz szerszych kręgów społeczeństwa.

Bez presji społeczeństwa i środowisk opiniotwórczych, żadne władze nie zlikwidują korupcji, bo nie są tym zainteresowane. Wykazały to już wielokrotnie. Jest wiele spraw do zrobienia. Wymienię trzy.

– zlikwidowanie immunitetów dla sędziów i prokuratorów,

– wybory prokuratorów i sędziów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych,

– powołanie wydziałów analityczno-śledczych do zwalczania korupcji.

Jeśli nie usuniemy korupcji z sądów, słowa „Państwo Prawa” będą fikcją. 

Michał Ziębiński                          

TRZEBA DZIAŁAĆ – BY POZYTYWNIE ZMIENIĆ OTACZAJĄCY NAS ŚWIAT!

LICZĘ NA TWOJĄ POMOC I ZAANGAŻOWANIE – TO DOTYCZY TEŻ CIEBIE!

PRZEKAŻ LINKI DO TOKFM I Forum-Z ZNAJOMYM I WSPÓŁPRACOWNIKOM.

12.09.2012 – „UNTOUCHABLES” – NIETYKALNI SĘDZIOWIE

„UNTOUCHABLES” – "NIETYKALNI"  SĘDZIOWIE

Ostatnie dwadzieścia lat funkcjonowania „Państwa Prawa” jak i ostatnie wypadki zmuszają do poważnej refleksji nad funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości w ogóle, a sędziów i prokuratorów w szczególności.

Chciałbym odnieść się do pewnych przywilejów sędziów i prokuratorów wśród których dwa są zagwarantowane konstytucją. Chodzi mi o immunitet (art. 181) i nieprzenaszalność (art. 180 par. 5).

Pierwszy przywilej, być może kiedyś uzasadniony, dziś w świetle doświadczeń ostatniego dwudziestolecia, należy uznać za niepotrzebny i nieuzasadniony, gdyż jak dotychczas chronił głównie sędziów i prokuratorów przed odpowiedzialnością za przestępstwa pospolite. To niemoralne, nieuzasadnione i wręcz szkodliwe.

Podobnie jest z ”nieprzenaszalnością”. Nie mogę zrozumieć, dla czego sędziego nie można przenieść do innego sądu? Przecież to w niczym nie ogranicza jego niezawisłości a powoduje ogromne kłopoty organizacyjne oraz koszty i wprowadzanie karkołomnych „reform” struktur sądów.

Sędziowie i prokuratorzy wywalczyli sobie (a raczej załatwili) status „nietykalnych” choć tak naprawdę są funkcjonariuszami Państwa.

Pisałem o tym już wcześniej na blogu z 17.06.2012 r.  Tak o tym piszą specjaliści.

„W większości krajów Unii Europejskiej, sędziowie i prokuratorzy nie mają immunitetu, mają normowany czas pracy i są pozbawieni przywilejów nieusuwalności i nieprzenaszalności, ich status jest więc w istocie zbliżony do statusu urzędników państwowych.", pisze Prof. Andrzej Siemaszko w ciekawej i pouczającej książce (1), gdzie omawia m.in. liczne przywileje i bonusy z jakich korzystają nasi sędziowie i prokuratorzy.

Niedawno prasa doniosła o zniesieniu immunitetu sędziów w Słowacji.

Trzeba jasno powiedzieć, że obecnie immunitet sędziowski nie służy ani Państwu, ani Wymiarowi Sprawiedliwości , ani Obywatelem, trzeba go więc jak najszybciej znieść poprzez usunięcie z konstytucji art. 181. Ponadto należy skreślić par. 5 z art. 180. Zniesienie immunitetu i nieprzenaszalności w niczym nie ograniczy niezawisłości sędziowskiej. Wprost przeciwnie, zwiększy poczucie odpowiedzialności sędziów za wydawanie sprawiedliwych wyroków i zachowania godne sędziego. 

 

Michał Ziębiński                                                 

(1) "Wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskie” – opracował zespół z Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Beata Gruszczyńska, Roman Kulma, Marek Marczewski, Andrzej Siemaszko, redakcja naukowa Prof. dr hab. Andrzeja Siemaszko, Dyrektora Instytutu. Oficyna Naukowa 2011.

25.08.2012 – PRZECIĄŻONA PROKURATURA? – WOLNE ŻARTY!

Parafrazując Słonimskiego – „Sytuacja w Prokuraturze nie jest tak zła, jakby się pozornie wydawało. Jest znacznie gorsza”!

Zadziwia wypowiedź byłego Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego,  z której wynika, że prawie całe zło z jakim obecnie mamy do czynienia wynika z przeciążonych prokuratur (tokfm).  A jaka jest prawda? Trzeba czytać statystyki a te statystyki są dla Polski porażające jeśli chodzi o sprawność prokuratorów.

Przytoczę tylko jedną statystyką porównawczą UE która podaje ilość spraw wpływających do prokuratury na jednego prokuratora.

01. Francja          2 764            12. Portugalia         406

02. Hiszpania      2 048            13. Anglia i Walia   397

03. Austria          1 899            14. Holandia            344 

04. Włochy          1 621            15. Finlandia           260

05. Dania               972             16. Słowacja            229

06. Niemcy            967              17. Estonia              216

07. Luksemburg   943              18. Irlandia            192  

08. Szwecja           833              19. POLSKA           179

09. Belgia              828               20. Litwa                   98   

10. Rumunia         502               21. Węgry                93

11. Słowenia         480              22. Czechy                60 

                                                      23. Łotwa                  28

Dalsze komentarze są chyba zbyteczne. Dodam tylko kilka słów. Francuski prokurator ma przeszło PIĘTNAŚCIE razy więcej spraw do załatwienia niż Polski!

W liczbach bezwzględnych w Polsce mamy 6 281 prokuratorów i  zajmujemy chlubne pierwsze miejsce w Europie, choć jest wiele krajów od nas większych. We Francji jest ich 1 908, przeszło trzy razy mniej.

Co ciekawe, za nami są tylko cztery kraje byłego bloku wschodniego. To ”chlubna” spuścizna po dawnym systemie, której do tej pory, nie tylko nie potrafiliśmy się pozbyć, ale jeszcze ją twórczo rozwinąć! Do tej pory nie udało mi się uzyskać z MS i PG  danych o ilości prokuratorów w okresie 1989 – 2009.

Czy Pan Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny miał okazję poznać z bliska pracę naszych prokuratorów? Sprawę którą można załatwić w trzy tygodnie, potrafią celebrować prawie trzy lata!

W Polsce w 2008 roku było 16.5 prokuratorów na 100 tys. ludności, we Francji 3!

W Polsce na prokuraturę wydajemy 0.50% budżetu państwa, Anglia wydaje 0.12% a Dania 0.03%

Dane podane w zestawieniu dotyczą roku 2008 i pochodzą z książki opracowanej przez zespół, Beata Gruszczyńska, Roman Kulma, Marek Marczewski, Andrzej Siemaszko, pod redakcją naukową Prof. dr hab. Andrzeja Siemaszko, dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Tą drogą składam autorom wyrazy uznania i podziękowania, za opracowanie tak ciekawej i pouczającej książki.   

 

Michał Ziębiński                      Więcej, zobacz Statystyki na  www.forum-z.cba.pl

 

TRZEBA DZIAŁAĆ – BY POZYTYWNIE ZMIENIĆ OTACZAJĄCY NAS ŚWIA!

LICZĘ NA TWOJĄ POMOC I ZAANGAŻOWANIE – TO DOTYCZY TEŻ CIEBIE!

PRZEKAŻ LINK DO Forum-Z PRZYJACIOŁOM I WSPÓŁPRACOWNIKOM 

 

 

 

2