Archiwa tagu: afera finroyal – indolencja prokuratury

opisano powolność działań prokuratury w aferze Finroyal, co sprzyjało przestępcy i pozwoliło na wyprowadzenie pieniędzy pokrzywdzonych klientów z kraju w formie listu otwartego do Prokuratota Generalnego Andrzeja Seremeta

08.10.2012 – AFERA FINROYAL – INDOLENCJA PROKURATURY

Parafrazując Słonimskiego – „Sytuacja w Prokuraturze nie jest tak zła, jakby się pozornie wydawało. Jest znacznie gorsza.”

LIST OTWARTY DO PROKURATORA GENERALNEGO

ANDRZEJA SEREMETA

Szanowny Panie Prokuratorze.

Z informacji otrzymanych z Prokuratury Okręgowej w Warszawie w sprawie Finroyal wynika, że do chwili obecnej zgłosiło się 935 poszkodowanych, ich roszczenia wynoszą ponad 50 mln zł, na kontach spółki nie zabezpieczono ani złotówki.  Prokuratura nie wie gdzie pieniądze zdeponowane przez klientów się znajdują ani ile z tych pieniędzy zostało przekazanych zagranicę.

Przypominam, że dochodzenie wszczęto w lutym 2008 roku, a umorzono po dwóch miesiącach w kwietniu 2008. Po zawiadomieniu KNF z października 2009, w styczniu 2010 wznowiono śledztwo. W lutym 2010 wystąpiono o pomoc prawną do Anglii i zawieszono śledztwo. Odpowiedź z Anglii nadeszła w październiku 2011 roku. W maju 2012 wystąpiono o opinię biegłego. W dniu 22.05.2012 zostaje nadany w TVN pierwszy program na temat Finroyal który natychmiast zawiesza wypłaty. Nie czekając na odpowiedź biegłych Prokuratura Rejonowa podejmuje śledztwo w dniu 21.05.2012 na dzień przed nadaniem programu. Można przypuszczać że prokuratorzy posiadają sztukę odgadywania przyszłości.

Niestety prokuratura przez ponad miesiąc nie zabezpiecza kont spółki i w dniach 22-29 czerwca z kont Finroyal wypływa 73 tys. USD. To informacje niepełne. Kiedyś pewien prokurator powiedział mi, że on jest od ścigania przestępców, a nie szukania skradzionych pieniędzy. Można zasadnie przypuszczać, że nie był on w swych postawach odosobniony.

Po dwóch i pół miesiącach „intensywnego” śledztwa, na początku sierpnia przekazano je do Prokuratury Okręgowej. I dalej nic istotnego się nie dzieje.

Do chwili obecnej poza zarzutem z art. 171 Prawa Bankowego właścicielowi Finroyal Andrzejowi K. nie postawiono żadnych innych zarzutów ani nie zatrzymano. Jak z tego widać Prokuratura uważa, że Pan Andrzej K. nie oszukał setek klientów, nie przywłaszczył ich pieniędzy, nie mataczy i nie transferuje pieniędzy zagranicę. Po prostu nie ma na to dowodów?

Nasuwają się następujące pytania:

– Czy objął Pan nadzorem to śledztwo i ewentualnie w jaki sposób jest on na bieżąco prowadzony? To afera bliźniacza do afery Amber Gold i jest z nią powiązana, bo Pan Andrzej K. odsprzedał większościowy pakiet akcji Marcinowi P. właścicielowi Amber Gold i z nim współpracował.

– Czy zamierza Pan czekać dalszych kilka miesięcy by przekazać to śledztwo poza Warszawę, tak jak to zrobił z śledztwem Amber Gold. Czy będzie Pan czekał, aż warszawscy prokuratorzy „poproszą”, by Pan to zrobił  „dla dobra śledztwa” i powierzył je kompetentnym prokuratorom?

– Czy wdroży Pan postępowanie wyjaśniające dla tego śledztwa od  roku 2008 do chwili obecnej, co jest w pełni uzasadnione jego przebiegiem, podjętymi decyzjami i zaniechaniami?

 – Czy będzie Pan czekał na interpelacje w Sejmie, by poważnie zająć się tą sprawą i sprawować bieżący efektywny nadzór?  

Niedawno w telewizji były Minister Sprawiedliwości powiedział, że już prawie dwa miesiące temu sugerował konieczność przeniesienia śledztwa Amber Gold poza Gdańsk. Przeciąganie takich decyzji tylko wydłuża niepotrzebnie śledztwo.

Czy Pan Prokurator ma poczucie upływającego
i traconego bezpowrotnie czasu, przez brak działań i „błędne” decyzje Prokuratury?

Po prawie pięciu miesiącach od wznowienia śledztwa możemy powiedzieć jedynie, że nie widać żadnych konkretnych efektów. Poszkodowani przecież poczekają.

List ten przekazuje również drogą mailową na Pana ręce i mam nadzieję, że bez przeszkód dotrze do Pana i otrzymam nań odpowiedź.

Michał Ziębiński                                              www.Forum-Z.cba.pl

Ps. Przeczytane w Internecie – śledztwo w sprawie parabanku  SWENDRAK, który jest piramidą finansową zostało przez Warszawską Prokuraturę Okręgową umorzone. Czyżby tryptyk? Amber Gold, Finroyal, Swendrak. Polecam, mając nadzieję, że ta informacja dotrze do Pana. 

25.08.2012 – PRZECIĄŻONA PROKURATURA? – WOLNE ŻARTY!

Parafrazując Słonimskiego – „Sytuacja w Prokuraturze nie jest tak zła, jakby się pozornie wydawało. Jest znacznie gorsza”!

Zadziwia wypowiedź byłego Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego,  z której wynika, że prawie całe zło z jakim obecnie mamy do czynienia wynika z przeciążonych prokuratur (tokfm).  A jaka jest prawda? Trzeba czytać statystyki a te statystyki są dla Polski porażające jeśli chodzi o sprawność prokuratorów.

Przytoczę tylko jedną statystyką porównawczą UE która podaje ilość spraw wpływających do prokuratury na jednego prokuratora.

01. Francja          2 764            12. Portugalia         406

02. Hiszpania      2 048            13. Anglia i Walia   397

03. Austria          1 899            14. Holandia            344 

04. Włochy          1 621            15. Finlandia           260

05. Dania               972             16. Słowacja            229

06. Niemcy            967              17. Estonia              216

07. Luksemburg   943              18. Irlandia            192  

08. Szwecja           833              19. POLSKA           179

09. Belgia              828               20. Litwa                   98   

10. Rumunia         502               21. Węgry                93

11. Słowenia         480              22. Czechy                60 

                                                      23. Łotwa                  28

Dalsze komentarze są chyba zbyteczne. Dodam tylko kilka słów. Francuski prokurator ma przeszło PIĘTNAŚCIE razy więcej spraw do załatwienia niż Polski!

W liczbach bezwzględnych w Polsce mamy 6 281 prokuratorów i  zajmujemy chlubne pierwsze miejsce w Europie, choć jest wiele krajów od nas większych. We Francji jest ich 1 908, przeszło trzy razy mniej.

Co ciekawe, za nami są tylko cztery kraje byłego bloku wschodniego. To ”chlubna” spuścizna po dawnym systemie, której do tej pory, nie tylko nie potrafiliśmy się pozbyć, ale jeszcze ją twórczo rozwinąć! Do tej pory nie udało mi się uzyskać z MS i PG  danych o ilości prokuratorów w okresie 1989 – 2009.

Czy Pan Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny miał okazję poznać z bliska pracę naszych prokuratorów? Sprawę którą można załatwić w trzy tygodnie, potrafią celebrować prawie trzy lata!

W Polsce w 2008 roku było 16.5 prokuratorów na 100 tys. ludności, we Francji 3!

W Polsce na prokuraturę wydajemy 0.50% budżetu państwa, Anglia wydaje 0.12% a Dania 0.03%

Dane podane w zestawieniu dotyczą roku 2008 i pochodzą z książki opracowanej przez zespół, Beata Gruszczyńska, Roman Kulma, Marek Marczewski, Andrzej Siemaszko, pod redakcją naukową Prof. dr hab. Andrzeja Siemaszko, dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Tą drogą składam autorom wyrazy uznania i podziękowania, za opracowanie tak ciekawej i pouczającej książki.   

 

Michał Ziębiński                      Więcej, zobacz Statystyki na  www.forum-z.cba.pl

 

TRZEBA DZIAŁAĆ – BY POZYTYWNIE ZMIENIĆ OTACZAJĄCY NAS ŚWIA!

LICZĘ NA TWOJĄ POMOC I ZAANGAŻOWANIE – TO DOTYCZY TEŻ CIEBIE!

PRZEKAŻ LINK DO Forum-Z PRZYJACIOŁOM I WSPÓŁPRACOWNIKOM 

 

 

 

2