Archiwa tagu: kodeks

Wniosek – 8 – Uzupełnić art. 207 Kodeksu Cywilnego

Uzupełnić art. 207 kodeksu cywilnego o paragraf 2. 

Obecna treść:

Art. 207. Pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów: w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną.

Proponowana zmiana – dodać paragraf 2:

Art. 207. par. 2. Jeśli pożytki i przychody właścicieli z rzeczy wspólnej nie są, z powodu swej natury, struktury czy właściwości adekwatne do udziałów, to wydatki, nakłady i ciężary związane z rzeczą wspólną, każdy właściciel ponosi proporcjonalnie do przypadających mu pożytków i przychodów.

Uzasadnienie:

W swej aktualnej formie artykuł ten stwierdza po prostu oczywistość, której nikt rozsądny nie kwestionuje. Problem powstaje wtedy gdy pożytki i przychody z różnych powodów nie są jednakowe dla wszystkich. Dlatego aktualną treść należy pozostawić jako paragraf 1., oraz dodać paragraf 2.

Aktualna treść tego artykułu powoduje w pewnych przypadkach, wieloletnie spory i prowadzi do długich i kosztownych procesów, gdyż niektórzy współwłaściciele wbrew zdrowemu rozsądkowi, uważają, że zawsze wszyscy powinni ponosić jednakowe wydatki, niezależnie od przypadających im pożytków, nawet gdy te różnice są bardzo istotne lub tych pożytków w ogóle nie mają. Dodając paragraf 2., unikniemy niepotrzebnych sporów, procesów, kosztów, a przede wszystkim degradacji sąsiedzkich stosunków i poczucia wspólnoty.