This page is hosted for free by cba.pl, if you are owner of this page, you can remove this message and gain access to many additional features by upgrading your hosting to PRO or VIP for just 5.83 PLN.
Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

NAJPIERW ZMIEŃMY PRAWO – wstęp

Dobrego, sprawiedliwego państwa, pragniemy wszyscy. PAŃSTWA PRAWA, nie dostaniemy jednak w prezencie. Musimy o nie, jako społeczeństwo,   walczyć. By to osiągnąć, trzeba zjednoczyć różne siły społeczne. Wzywamy więc organizacje pozarządowe, media, samorządy, Rząd, Parlament, oraz całe SPOŁECZEŃSTWO, do poparcia naszej inicjatywy i działań na rzecz NAPRAWY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI. To zadanie trudna ale wykonalne. Zbudujmy razem PAŃSTWO PRAWA, PAŃSTWO OBYWATELSKIE. 

By to osiągnąć, trzeba propozycje przedstawione we wstępie uzupełnić, rozszerzyć i dobrze uzasadnić. W ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy, na listę poparcia naszej inicjatywy wpisało się między innymi 92 prawników, w tym z tytułami doktora, doktora habilitowanego i profesora. Powinniśmy wykorzystać ten potencjał wiedzy i doświadczenia. Zapraszamy więc wszystkich do współpracy nad redakcją propozycji zmian prawa.

Celem tego modułu jest stworzenie możliwości tworzenia prawa w sposób demokratyczny i społeczny, z udziałem obywateli państwa, a nie tylko przez zawodowych prawników w zaciszu gabinetów. W ten sposób zwiększymy również wiedzę i świadomość społeczeństwa o kształtowaniu prawa. Dzisiejsze możliwości techniczne w pełni na to pozwalają.                                                                      Powiększ: Ctrl +++

 WNIOSKI – ZE WSTĘPU

1.  Zlikwidować przywileje sędziów i prokuratorów jak immunitet, nieusuwalność i nieprzenaszalność.

2. Powołać Niezależną Komisję Analiz Procesów (NKAP), do analizy i oceny  rażących przypadków wyroków naruszających prawo, podobnej do Angielskiej CCRC.

3. Wprowadzić konkursy i wybory na sędziów i prokuratorów funkcyjnych – rejonowych, okręgowych i apelacyjnych – oraz do SN. 

WNIOSKI – PODANE W  UZASADNIENIU

 4. Wprowadzić zasadę odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczeń, postanowień, dla wszystkich uczestników procesu, łącznie z oskarżonymi, adwokatami, prokuratorami i sędziami.

5.  Zmienić  procedury składania i rozpatrywania skarg, by przywrócić im ich rzeczywisty cel, obronę poszkodowanego.

6.  Wprowadzić zewnętrzną kontrolę przez NIK wybranych obszarów działalności jednostek wymiaru sprawiedliwości.

7. Wprowadzić zasadę, że wykroczenia i przestępstwa popełniane przez sędziów, prokuratorów i adwokatów oraz innych funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości,  w trakcie pełnienia ich obowiązków zawodowych, nie podlegają przedawnieniu.

Proponowane zmiany mają fundamentalne znaczenie dla naprawy wymiaru sprawiedliwości. Jeśli mamy go naprawić, musimy zmienić zasady jego funkcjonowania i doprowadzić do stopniowej właściwej selekcji i wymiany kadry, tak by na stanowiska sędziów i prokuratorów wprowadzać ludzi nie tylko o dużej wiedzy i doświadczeniu ale również i przede wszystkim ludzi UCZCIWYCH, oraz wprowadzić skuteczną kontrolę społeczną nad funkcjonowaniem trzeciej władzy.  Temu właśnie ma służyć wprowadzenie podanych tutaj zmian prawa.

Podane wyżej zmiany to tylko niewielka część reform jakie muszą być wprowadzone w naszym wymiarze sprawiedliwości by zaczął on
funkcjonować prawidłowo i służyć społeczeństwu. Jednak tutaj będziemy definiować zmiany prawa.  Treść zmian i ich uzasadnienie została podana w formie publicystycznej i wymaga opracowania od strony prawnej. Oczywiście nie będziemy tu zastępować odpowiednich urzędów legislacyjnych, jednak nasze wnioski powinny być opracowane w sposób profesjonalny  dokładnie określający proponowane zmiany i nie budzący wątpliwości interpretacyjnych. Po opracowaniu wyżej wymienionych propozycji będą wprowadzane następne.

Wniosek 8 podano tytułem przykładu, gdyż i takie wnioski szczegółowe mogą być w przyszłości formułowane.

Na zakończenie pragnę zwrócić uwagę na to, by nasze wnioski i ich uzasadnienia formułować  w sposób prosty, zrozumiały dla przeciętnego obywatela. Prawo jest bowiem stanowione, przede wszystkim dla obywateli i to oni powinni je jednoznacznie rozumieć.

FORMY WSPÓŁPRACY

Proponujemy następujące formy współpracy przy opracowaniu końcowej wersji wniosków i ich uzasadnień:

– Autor proponuje dokonanie sprecyzowanych zmian i uzupełnień w przedstawionej wersji wniosku i jego uzasadnienia, lub jeśli te zmiany są dość duże proponują nową redakcję wniosku i uzasadnienia.

– W przypadku niewielkich korekt mogą być one podawane w komentarzach lub przesyłane na adres podany w zakładce Kontakt.

– W przypadku nowej redakcji wniosku i uzasadnienia, prosimy o jego przesłanie na adres podany w zakładce Kontakt. Tekst powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem, by było wiadomo kto odpowiada za ostateczny kształt  proponowanej zmiany. Tekst zostanie wprowadzony przez administratora w odpowiednim wpisie, zakładce „Zmień prawo”, pod tekstem podanym obecnie lub zamiast niego.

– Wszyscy którzy mają jakieś propozycje dotyczące redakcji zamieszczonego tekstu mogą je przekazać w formie komentarzy zamieszczonych pod tekstem.

– Autorzy projektu mogą odpowiadać na zgłoszone propozycje w ramach komentarzy lub przesyłać nowe wersje tekstów uwzględniające zmiany i uzupełnienia.

– W pewnych przypadkach mogą powstać „komitety redakcyjne” składające się z kilku osób. Wtedy  te zespoły powinny wybrać z pośród siebie lidera, który będzie koordynował pracę i odpowiadał za ostateczną redakcję wniosku.

– Jedna osoba może brać udział w kilku zespołach redakcyjnych.

Rolę wiodącą w opracowaniu i redakcji wniosku będą mieli prawnicy, jednak wnioski. uwagi i propozycje mogą wnosić wszyscy. W ten sposób nasze propozycje będą miały charakter działalności nie tylko profesjonalnej ale i obywatelskiej.

Oczywiście pewne wnioski są stosunkowo łatwe do opracowania i mogą być przedstawione w wersji niejako końcowej. Inne jak powołanie NKAP czy wprowadzenie konkursów i wyborów na stanowiska funkcyjne, będą wymagały obszerniejszych opracowań. W takich przypadkach, nasze wnioski nie muszą proponować dokumentów końcowych, gdyż były by zbyt obszerne i szczegółowe, jednak muszą określać zasadnicze elementy i wymogi wprowadzanych zmian, tak by ich późniejsze przygotowanie przez jednostki za to odpowiedzialne, nie mogło spowodować wypaczenia samej idei wniosku.

W takich przypadkach wniosek będzie się składał z trzech części: wniosku, uzasadnienia oraz części szczegółowej precyzującej pewne podstawowe elementy przyjętego rozwiązania danej propozycji.

W następnych wpisach są umieszczone kolejne wnioski i do nich należy przesyłać propozycje i wpisywać komentarze, tak by tekst czy komentarz dotyczył jednego konkretnego wniosku.

Zapraszamy wszystkich do udziału w przygotowaniu naszych wniosków.

Niniejszy wstęp jest nową wersją tekstu zamieszczonego 26 sierpnia 2012 roku.

 

 

 

 

7 komentarzy “NAJPIERW ZMIEŃMY PRAWO – wstęp”

 1. Jest coś o czym warto wiedzieć, a nie jest popularne. Jest to „Teoria dowodów sądowych”.
  Obecny „System dowodów (wg A. Wyszyńskiego) opiera się na zasadzie przekonania wewnętrznego, a mianowicie socjalistycznego przekonania sędziego uzbrojonego w socjalistyczną świadomość prawną i prawdziwie naukową metodologię marksizmu-leninizmu”. Praktyczne zastosowanie głoszonej przez A. Wyszyńskiego teorii doprowadziło do stosowania 3 zasad:
  1. Do tego by skazać oskarżonego nie jest konieczne udowodnienie mu winy w stu procentach lecz wystarczy tylko jej uprawdopodobnienie.
  2. Za współdziałanie można uznać jakikolwiek związek danej osoby z popełnionym przestępstwem lub nawet tylko z przestępcą.
  3. Przyznanie się oskarżonego do winy stanowi samodzielny, pełnowartościowy dowód.

  Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat poszukaj np „Teorie dowodów sądowych.”

  https://www.youtube.com/watch?v=OYChB2prSVA

 2. Poddaję pod rozwagę swój pomysł:
  Skoro pieniądz rządzi światem, to wykorzystajmy to w sądownictwie – niech poszanowanie prawa zacznie być opłacalne, a lekceważenie obywateli może ich sporo kosztować!

  1. Droga nadzwyczajnego środka zaskarżenia pozostaje bez zmian – szczególnie dotyczy to Prokuratury Generalnej i Rzecznika Praw Obywatelskich

  2. Wprowadzić postępowanie dyscyplinarne dla sędziów. Jeśli powyższe podmioty (RPO i PG) odmówią wniesienia kasacji, to na koszt strony można by było powołać sąd nad danym sędzią, składający się z kilkunastu wylosowanych radców prawnych i adwokatów. Jeśli oni orzekną z przewagą min. np. 2/3 głosów, że sędzia dopuścił się w sposób rażący naruszenia prawa (materialnego lub postępowania), to tym samym automatycznie strona uzyskuje prawo do wniesienia kasacji.

  3. W tej sytuacji skład Sądu Najwyższego nie mógłby być mniejszy niż 3 sędziów.

  4. Jeśli Sąd Najwyższy przyzna rację stronie (chociaż w części), to strona automatycznie otrzymuje zwrot kosztów tego postępowania, a nimi zostają obciążone te powyższe podmioty, które odmówiły wniesienia kasacji (będą mieli mniej pieniędzy na premie pracownicze). Wówczas dany sędzia otrzymuje punkty karne (podobnie jak kierowcy)

  5. Jeśli Sąd Najwyższy oddali kasację, to ci członkowie palestry te koszty (albo np. połowę) postępowania przekazują dla RPO i PG, które odmówiły wniesienia tej kasacji. Wtedy te podmioty będą miały więcej pieniędzy na premie pracownicze, a adwokaci i radcy prawni będą musieli się trochę douczyć i będą mieli poczucie straconego czasu.

  6. Jeśli dany sędzia w jakimś okresie X zdobędzie pewną liczbę punktów, to będzie musiał się albo pożegnać z zawodem (przynajmniej na jakiś czas), lub powtórnie zdać odpowiednie egzaminy… Kwestia kary to do ustalenia, ale na pewno będzie musiała być surowa. Niech szanują prawo, niech się uczą, niech zaczną myśleć, niech zaczną być samodzielni.

  7. Liczba przyznawanych punktów karnych i szczegółowe zasady, jakimi one powinny się kierować – do ustalenia, ale np. może to być uzależnione od wyniku głosowania palestry, od subiektywnej oceny wagi problemu i jak bardzo rażąco zostały naruszone przepisy, lecz nie może być większa niż ……. Po upływie okresu ……. punkty karne się przedawniają i są uznane za niebyłe. Wydaje mi się, że w ten sposób można osiągnąć zamierzony cel. Jeśli RPO i PG zobaczą, że lekceważenie pewnych spraw może być nieopłacalne i będzie się wiązało z ponoszeniem kosztów, które uderzą bezpośrednio w nich samych, to następnym razem zastanowią się, czy na pewno im to się opłaca.

  8. Zaznaczam, ze te powyższe pomysły nie są ostateczne, dopracowane, wyczerpujące ten temat itp., ale mają na celu podsunięcie pomysłów, zainspirowanie, sprowokowanie dyskusji i pokazanie, że pomysły na uzdrowienie patologii jak najbardziej istnieją. Oczywiście mam świadomość, że nie zyska on aprobaty wśród naszej sejmowej, rządowej, sądowniczej i prokuratorskiej mafii, agenturalnych mediów, więc jedyną możliwością na wprowadzenie jakichkolwiek pozytywnych zmian jest wywalenie ich wszystkich na zbity pysk, co niestety graniczy z cudem.

  Źródło: http://grzesiekz.noweblogi.pl/nauka-i-technika/prawo/naprawic-system-prawa,12.htm

  Pozdrawiam

 3. Moja uwaga dotyczy tworzenia prawa. Wyraźnie widać że prawo jest tworzone przez ludzi prawa i wygodne dla ludzi prawa, a społeczeństwo jet tu podrzędnym dodatkiem, które w konsekwencji ma się tylko podporządkować. Dostrzegam też anachronizmy, gdzie obywatel ma obowiązek odnosić się do „WYSOKIEGO SĘDZIEGO” a nie jak do człowieka. Ta forma anachronizmu ma swój ukryty cel upupiania społeczeństwa, podobnie jak w hierarchii kościelnej. Wiem że tych anachronizmów będą bronić zaskorupiali sędziowie, zasłaniając się prawem rzymskim. Nie dajmy się zwariować, sędzia to taki sam człowiek jak my pozostali. Z poważaniem Józef Żak.

 4. Czy zna ktoś taki kraj na świecie gdzie prkurator stawia zarzuty samobójcy który chciał popełnic samobójstwo i mu sie nieudało ?/ nie mówie tu o samobójcach terorystach/- takie przypadki są w Polsce

  Czy zna ktos taki kraj że komus kto uratował tonącego, wyciągnął tonącego z wody , nakarmił tego tonacego, dał mu środki do życia i jeszcze ten tonący zaraził nieuleczalną choroba swojego wybawcę a prokurator chce aresztować ratownika na 3 miesiące ? Ja znam takie przypadki w Polsce.
  Czy można pożyczkodawcy przedstawic zarzuty że pożyczył biednemu pieniądze na bardzo minimalny procent. Ja znam takie przypadki w Polsce

 5. .Najpilniejsza jest zmiana ustawy pzp.Po kolejnych „nowelizacjach” bałagan w zamówieniach publicznych i marnotrawienie pieniędzy podatników osiągnąły szczyty.Albo te działania są celowe ,albo mamy prawników idiotów.Bo że posłowie nic nie rozumieją z tego,co uchwalają,to już od dawna wiadomo.

 6. Uważam, że przede wszystkim nie dopuszczalne jest, by sędzia zapoznawał się z aktami sprawy na 5 min. przed rozprawą. To karygone!
  Sędzia powinien być zapoznany z prowadzoną sprawą w szczegółach i drobiazgach na 30 dni przed terminem (minimum). Po to by, jeśli ewentualnie uzna, że jego zdaniem istnieją jakiekolwiek niejasności, wątpliwości, czy inne problemy do sprawdzenia, mógł w drodze mejlowej (w dzisiejszych czasach kontakt za pomocą tradycyjnej poczty to także kpina!) skontaktować się ze stronami lub biegłymi. Dałoby to możliwość zamykania rozpraw już na pierwszym posiedzeniu (w chwili obecnej pierwsze posiedzenie jest zwoływane chyba tylko po to, żeby sędzia mógł zapoznać się z aktami, co wiąże się tylko i wyłącznie z niepotrzebnymi kosztami oraz frustracją obywateli!).

 7. 1.Myślę,że zasadnym byłoby wprowadzenie bezwzględnego obowiązku mówienia prawdy po przekroczeniu progu sali sądowej,bez dodatkowego zaprzysiężania bądź nie podczas przesłuchiwań,każdy byłby automatycznie zaprzysiężony
  2.Każdy sędzia punkt po punkcie powinien mieć obowiązek logicznego weryfikowania opinii biegłych,a
  nie tylko podpisywania się pod opinią biegłego,która często służy za „podkładkę”-oparcie do wydania niesprawiedliwego wyroku.(„bo sąd się nie zna”).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *