Zmień Prawo

Wniosek – 7 – Zlikwidować przedawnienia dla przestępstw popełnianych przez przedstawicieli prawa

Wprowadzić w prawie karnym zasadę, że wykroczenia i przestępstwa popełniane przez sędziów, prokuratorów i adwokatów, oraz innych funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości,  w trakcie pełnienia ich obowiązków zawodowych, nie podlegają przedawnieniu. Uzasadnienie: Wprowadzenie w prawie karnym zasady, że wykroczenia i przestępstwa popełniane … Czytaj dalej Wniosek – 7 – Zlikwidować przedawnienia dla przestępstw popełnianych przez przedstawicieli prawa

Wniosek – 6 – Wprowadzić kontrolę NIK w wymiarze sprawiedliwośći

Wprowadzić zewnętrzną kontrolę przez NIK, wybranych obszarów działalności jednostek wymiaru sprawiedliwości. Uzasadnienie: Wprowadzenie zewnętrznej kontroli przez NIK, wybranych obszarów działalności jednostek wymiaru sprawiedliwości, jest konieczne, gdyż obecnie nie podlegają one żadnej kontroli zewnętrznej ani społecznej. Kontrola wewnętrzna jest często fikcją. … Czytaj dalej Wniosek – 6 – Wprowadzić kontrolę NIK w wymiarze sprawiedliwośći

Wniosek – 4 – Usunąć bezkarność za kłamstwa w sądach

Usunąć ze wszystkich kodeksów pojęcie „wyjaśniać” na określenie zeznań składanych przez podejrzanych i oskarżonych i wprowadzić jednolitą odpowiedzialność karną za składanie fałszywych zeznań. dla wszystkich uczestników procesu. Należy wprowadzić obowiązkowe składanie przyrzeczenia mówienia prawdy dla wszystkich uczestników procesu. Wprowadzić odpowiedzialność … Czytaj dalej Wniosek – 4 – Usunąć bezkarność za kłamstwa w sądach

Wniosek – 3 – Wprowadzić konkursy i wybory na sędziów i prokuratorów funkcyjnych

Wprowadzić konkursy i wybory na sędziów i prokuratorów funkcyjnych – rejonowych, okręgowych i apelacyjnych – oraz na sędziów Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego.  Uzasadnienie: Proponowana zmiana ma fundamentalne znaczenie dla naprawy wymiaru sprawiedliwości. Jeśli mamy go naprawić, musimy zmienić zasady … Czytaj dalej Wniosek – 3 – Wprowadzić konkursy i wybory na sędziów i prokuratorów funkcyjnych

Wniosek – 2 – Powołać Niezależną Komisję Analiz Procesów – NKAP

Powołać Niezależną Komisję Analiz Procesów (NKAP), do analizy i oceny  rażących przypadków wyroków naruszających prawo, podobnej do Angielskiej CCRC. Uzasadnienie: Obecnie w przypadku niesprawiedliwego wyroku zmienionego w drugiej instancji nikt nie bada przyczyn, dla których w pierwszej instancji wydano wyrok … Czytaj dalej Wniosek – 2 – Powołać Niezależną Komisję Analiz Procesów – NKAP

Wniosek – 1 – Zlikwidować immunitet sędziów i prokuratorów

Zlikwidować przywileje sędziów i prokuratorów takich jak immunitet, nieusuwalność i nieprzenaszalność. Uzasadnienie: W książce „Wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej” na stronie 10 Profesor Andrzej Siemaszko, Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości pisze „W większości krajów Unii Europejskiej sędziowie i prokuratorzy nie mają … Czytaj dalej Wniosek – 1 – Zlikwidować immunitet sędziów i prokuratorów